Върни се горе

По разпореждане на министъра на здравеопазването д-р Евгений Желев на РИОКОЗ в страната бе наредено да  извършат проверка по спазване разпоредбите на законодателството при производството и търговията с хляб, хлебни продукти и на козунаци- предвид предстоящите Великденски празници.
Проверката включва установяване спазването на изискванията при производство на хляб и хлебни изделия по отношение на:

- добрите хигиенни и производствени практики и системата за управление на безопасността на храните;

- Наредбата за изискванията за етикетирането и представянето на храните;

- Наредба № 8 от 2002 г. за изискванията към използване на добавки в храни;

- Наредба № 23 от 2001 г. за условията и изискванията за представяне на хранителната информация при етикетирането на храните.
Проверяват се предприятия за производство на хляб, хлебни изделия и козунаци, както и търговски обекти за продажбата им.
Проследява се спазването на изискванията по отношение на входящия контрол на суровини, материали и опаковки, съответствието на състава на продуктите с този определен в технологичната документация, хигиенното състояние на обектите, хигиената на персонала и др. Проверката включва и извършването на химически анализ на взети проби от съответните продукти.
С оглед предстоящите Великденски празници, обект на  специален контрол са козунаците и внимателно ще се следи  и за нерегламентираното влагане на оцветители в тях.
Резултатите от проверката, която ще приключи след  Великденските празници, ще бъдат анализирани и своевременно оповестени до края месеца.

Сподели в: