Върни се горе

          Детското здравеопазване е един от основните приоритети в политиката на новото правителство. Във връзка с началото на учебната година Министерството на здравеопазването предприема следните стъпки:

           Служители на РИОКОЗ започват масови проверки във връзка с влизането в сила на новата наредба за здравословно хранене в училищата. При тях инспекторите ще установят доколко тя се прилага на практика и ще дадат предписания за отстраняването на нередностите. Между 15 и 30 ноември служителите на РИОКОЗ отново ще направят тематични проверки в училищата за това дали са спазени предписанията им. При установени нарушения тогава те ще налагат санкции. Глобите варират от 200 до 2000 лв.

           Служители на РИОКОЗ ще организира инициативи в час на класния ръководител, за да запознаят учениците и преподавателите с мерките за предпазване от вирусни инфекции. Спазването на личната хигиена е основният начин за това. За тази цел във всяко училище трябва да има осигурена топла вода, сапун и салфетки за ръце. При появата на симптоми за грип децата трябва да останат вкъщи и да отидат на лекар. Имунизирането с ваксина за сезонен грип също е сред препоръчителните мерки за борба с грипа.

            Министерство на здравеопазването разработва Наредба за устройството и дейността на здравните кабинети и здравните изисквания към тях. Тя разширява разкриването на здравни кабинети от детските градини и училищата и в домовете за деца, за възрастни хора с увреждания, за стари хора, както и в социалните учебно-професионални центрове, приютите и центровете за временно настаняване. Разкриването на кабинетите в училищата и детските градини ще става чрез мотивирано предложение до Общинския съвет и след решение на съвета кметът издава заповед за откриването или закриването на здравния кабинет. Минималният брой за откриването на здравен кабинет в градините е 60 деца, а в училищата - 100 ученици. Дейността в здравния кабинет трябва да се осъществява от лекар и от медицински специалист. Един лекар може да обслужва една или повече градини и училища, ако има до 2000 деца и ученици за 8 часов работен ден. Медицинският специалист може да обслужва най-много 800 ученици или до 200 деца в един здравен кабинет. Лекарят трябва да оказва първа медицинска помощ, противоепидемични дейности, да извършва здравна просвета, лечебна

 

 

физкултура, контрол на спортните дейности, да изготвя и надзирава спазването на учебните разписания, както и храненето на учениците. Освен това всяка година лекарите ще представят на родителите до 30 септември лични профилактични карти и ще изискват от тях да ги върнат попълнени до 31 януари на следващата година. На базата на резултатите от тези прегледи лекарят и медицинският специалист в здравния кабинет до 31 март изготвят анализ на здравословното състояние на децата, за което информират директора на заведението и изпращат анализа в РИОКОЗ.

            Обобщените данни от профилактичните прегледи, проведени от личните лекари на учениците в периода септември – декември 2008 г, показват, че 91 на 1 000 прегледани деца са с отклонение в здравословното състояние. Най-честите проблеми са свръхтеглото, смущения в зрението и гръбначни изкривявания. Фактори, които увеличават риска от появата и задълбочаването на проблемите в зрението  са продължителният престой пред телевизора и работата и игра на компютър в домашни условия. В училищата седмичните разписания са съобразени с максималната продължителност на работа с персонален компютър. Причините за появата на гръбначните изкривявания обикновено са комплексни - несъобразена с ръста училищна мебел, продължителен престой в неправилна поза, неправилно носене на ученическата чанта. За ранно откриване и профилактика на гръбначните изкривявания е необходимо родителите да наблюдават как детето седи, докато пише домашните си. Тялото му трябва да бъде изправено, главата леко наклонена напред, лактите свободно да опират на масата, а краката, свити под прав ъгъл в коленните стави, да опират с цялото стъпало на пода. Разстоянието между очите и книгата или тетрадката трябва да бъде 35 – 40 см. Освен това родителите трябва да приучат детето към правилно лежане по време на сън. Най-полезно е положението по гръб с изпънати край тялото ръце, на равно и полутвърдо легло с ниска възглавница. Децата трябва да носят учебниците си в раница на двете рамена, а по-големите ученици да сменят чантата в ръцете си. Родителите трябва внимателно да оглеждат детето в профил и анфас, защото това може да покаже дали то има гръбначно изкривяване – едното рамо да стои по-високо от другото, едната половина на таза да е по-високо разположена от другата, а талията от едната страна да е изгладена, асиметрично разположение на лопатките. Учителите трябва да спазват изискването за подреждане на учениците в класните стаи на подходящи за възрастта и ръста чинове. Децата с отклонение в стойката и тези с гръбначни изкривявания да се поставят на средната редица. Преподавателите трябва периодично да разменят местата на децата от първа и трета редица, да обръщат внимание за правилната работна поза и да разясняват на учениците необходимостта от активно спортуване -  плуване, баскетбол, волейбол, кънки, ски.

Сподели в: