Върни се горе

Министерският съвет oдобри Двугодишно споразумение за сътрудничество между Министерството на здравеопазването на Република България и Европейското регионално бюро на Световната здравна организация за 2010-2011 г. То е част от Средносрочната рамка за сътрудничество между Европейското регионално бюро на СЗО и Правителството на Република България за периода 2008-2013 г.

            Укрепване на капацитета на Министерство на здравеопазването и на политиката на финансиране на здравеопазването, са част от приоритетите, които са залегнали в споразумението. Развиването на капацитета за ранно откриване и справяне с основните епидемични заболявания, на контрола върху туберкулозата и на имунизационните системи са сред другите цели, залегнали в споразумението. Подобряване на психичното здраве, анализ на Спешната помощ и пилотни проучвания за междудържавно сътрудничество при кризи в здравеопазването също са част от приоритетите в споразумението. Общият бюджет за изпълнението на дейностите в него е 520 хил. щатски долара. За изпълнението на дейностите ще бъде разработен подробен програмен план.

 

Сподели в: