Върни се горе

На 25 април 2009 г. СЗО за пръв път съобщи за епидемичен взрив в някои региони на Северна Америка, причинен от нов грипен вирус А / H1N1 /, който се предава от човек на човек. В следващите дни и седмици броят на случаите по света нарастна значително, което доведе до решението на  СЗО от 11 юни 2009 г. да повиши степента на тревога за грипна пандемия на последната  фаза 6.

По данни на Европейския център за контрол на болестите в Стокхолм, оповестени на 21 юни в 17 ч., ситуацията към момента е следната:

 

  • 47 781 потвърдени случая на заразени с новия грипен вирус А / H1N1 /, от тях 229 със смъртен изход, в страните по света с изкл. на тези от ЕС . Най-много случаи са регистрирани в САЩ, Мексико, Канада, Австралия и Аржентина.
  • 3 921 потвърдени случая на заразени с новия грипен вирус А / H1N1 /, от тях 1 със смъртен изход, в страните от ЕС. С най-голям брой случаи се отличават Великобритания, Исландия, Испания.
  • В България до момента са регистрирани 2 потвърдени случая на инфекцията. В Националната референтна лаборатория са постъпили за изследване  общо 144 проби, от които 142 са отрицателни.

От самото начало на епидемията Министерството на здравеопазването следи непрекъснато ситуацията по отношение на инфекцията, причинена от новия грипен вирус и разпорежда адекватни профилактични и противоепидемични мерки.

България продължава да изпълнява мерките, залегнали в Националния пандемичен план, вкл. и предвидените за последната степен на опасност, а именно:

- действия за осигуряване на допълнителни количества антивирусни препарати, лични предпазни средства, диагностикуми и консумативи;

- привеждане на лечебните заведения в готовност за отговор в случай на повишено търсене на болнично лечение, вкл. разкриване на допълнителен брой легла, осигуряване на медицински персонал, лекарства и консумативи.

- ежедневно проследяване на развитието на епидемичната ситуация у нас и по света и изготвяне на информация, която е на  разположение на официалния сайт на министерството на здравеопазването.
Дадените до момента указания за поведение и спазване на превантивни мерки остават в сила и при сегашната ситуация.             
Министерство на здравеопазването не препоръчва на този етап приемането на каквито и да е медикаменти с профилактична цел. Допълнителна указания за поведение и предпазни мерки ще се дават при промяна в епидемичната ситуация.

Сподели в: