Върни се горе

В Министерство на здравеопазването се проведе среща между министър Москов, политическия му кабинет, Български лекарски съюз и Национална здравноосигурителна каса, на която среща бяха обсъдени оперативният анализ и финансовата рамка на бюджета на лечебните заведения за болнична помощ за 2015 г. С консенсус бяха препотвърдени следните решения: 

  • В рамките на следващата седмица Надзорният съвет на НЗОК да утвърди правилата за определяне на средствата за болнична помощ и методиките за остойностяване и разплащане;
  • Максималният размер на средствата за Лечебните заведения за болнична помощ през 2015 г. да е в размер до 95% спрямо касовото изпълнение за 2014 г.;
  • МЗ да търси незабавна персонална отговорност от ръководителите на лечебни заведения за болнична помощ при неспазване на финансовата рамка.
Сподели в: