Върни се горе

Министърът на здравеопазването д-р Божидар Нанев разговаря с директора на НЗОК д-р Румяна Тодорова по въпроси на взаимодействието на институциите за осигуряване на по-доброто здравно обслужване на населението и развитието на здравноосигурителния модел. Общо бе мнението, че той се нуждае от усъвършенстване и затова се очакват предложения за законодателни промени до края на годината. Здравноосигурителният модел категорично не може да остане в сегашния си вид – само с един стълб и с недостатъчна ефективност при събираемост на здравноосигурителните вноски.

Отбелязано бе, че важна роля за ефективното функциониране на системата има осъвременяване на нормативната база.

Министър Нанев и д-р Тодорова изразиха общото виждане, че към основния стълб на задължителното здравно осигуряване, предоставящ основен пакет здравни услуги, е необходимо да се включи втори -доброволен. Наложителните промени в здравеопазването изискват и категорично подобряване на финансовата дисциплина, със строга отчетност и контрол в сектора, включително и при заплащането на здравните услуги.

Като важен елемент в общата работа на МЗ и НЗОК беше посочена и необходимостта от синхронизация на дейността на всички институции в сферата на здравеопазването.

Сподели в: