Върни се горе

 

   На 11.11.2014 г. се проведе редовно заседание на Обществения съвет към Център „Фонд за лечение на деца”.

   На заседанието бяха разгледани заявленията на общо 60 деца, като от тях бяха одобрени заявленията на 49.Седем деца бяха одобрени да заминат за първи път за лечение в чужбина. Шестнадесет деца бяха одобрени за продължаване на лечението и контролни прегледи в чужбина. Лечението на 24 деца в България ще бъде подпомогнато от Фонда. Две деца ще бъдат подпомогнати за доплащане на лечението им. Вземането на решение по 5 заявления беше отложено поради необходимост от получаване на допълнителни становища.

 

   Шест заявления не получиха одобрение за подпомагане на лечението от Фонда, поради отрицателни медицински становища за необходимост от провеждане на лечението в чужбина и възможност за неговото осъществяване в България.

 

   Общата гласувана сума е в размер на 782 507.22 лв. - в това число за лечение в чужбина – 302 853.40 лв., за продължаване на лечението и контролни прегледи в чужбина – 258 195.53 лв.; за лечение в България – 214 873.00 лв.; за доплащане на лечението – 6 585.29 лв.

 

   Следващото редовно заседание на Обществения съвет ще се проведе на 25.11.2014г.

 

Сподели в: