Върни се горе

            Днес, 20.10.2014 г. от 10:00 часа в Министерство на здравеопазването се проведе среща между ръководството на МЗ и фирми-производители на шествалентна ваксина, относно готовността им да предоставят необходимите количества ваксини с цел спазване Имунизационния календар на Р България. По време на срещата бе постигнато съгласие, че производителите в десет дневен срок ще преразгледат своите наличности и ще предложат количества.

Сподели в: