Върни се горе

           На 30.09.2014 г. се проведе редовно заседание на Обществения съвет към Център „Фонд за лечение на деца”.
           Бяха разгледани заявленията на общо 64 деца, като от тях бяха одобрени заявленията на 32. Четири деца бяха одобрени да заминат за първи път за лечение в чужбина. Девет деца бяха одобрени за продължаване на лечението и контролни прегледи в чужбина. Лечението на 19 деца в България ще бъде подпомогнато от Фонда. Вземането на решение по 15 заявления беше отложено поради необходимост от получаване на допълнителни становища.   
         Седемнадесет заявления не получиха одобрение за подпомагане на лечението от Фонда: 
·        Девет деца за лечение в чужбина, поради отрицателни медицински становища за необходимост от провеждане на лечението в чужбина и възможност за неговото осъществяване в България;
 ·        Осем деца, тъй като съгласно Правилника за дейността и организацията на работа на Център „Фонд за лечение на деца” заявеното подпомагане не попада в обхвата на дейността на Фонда.   
          Общата гласувана сума е в размер на 340 333, 44 лв. - в това число за лечение в чужбина – 31 058, 58 лв., за продължаване на лечението и контролни прегледи в чужбина – 90 278, 26 лв.; за лечение в България – 218 996, 60 лв.   
           Следващото редовно заседание на Обществения съвет ще се проведе на 21.10.2014 г.  

Сподели в: