Върни се горе

                  След връщането на ваксините от Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) към Министерство на здравеопазването (МЗ) през тази година, в началото на месец Април Министерството обявява обществена поръчка за петкомпонентна ваксина. На обявената от МЗ поръчка не се явява нито един кандидат. Вместо преминаване към пряко договаряне – както позволява законът, се взима решение за промяна в имунизационния календар. В същия за първоначална имунизация на новородени бебета се вписва шесткомпонентна ваксина. 
             Следва нова открита процедура за шесткомпонента ваксина и за петкомпонентна – за реимунизации. Процедурата се удължава с 10 дни и се отваря на 29-ти август. При отваряне на тръжната документация е регистриран само един участник, чието предложение за шесткомпонентна ваксина се различава като лекарствена форма от включената в Позитивния лекарствен списък. 
              По отношение на петкомпонентна ваксина кандидат- доставчикът декларира, че поради липса на количества може да извърши съответната доставка през месец декември т.г. Поради гореописаното са предприети стъпки към прекратяване на процедурата за шесткомпонентна ваксина.   
             Детайлна информация: 
            Според данни на Националния център по обществено здраве и анализи за първото шестмесечие на годината при подлежащите лица за първи прием на петкомпонентна ваксина е постигнат 89, 00 % имунизационен обхват ( от 32 278 са имунизирани 28 723), за втори прием – 87, 7% обхват (или от 32 339 са имунизирани 28 372), за трети прием – 85, 1% обхват (от 32264 деца са имунизирани 27446) , за реимунизация – 76, 8 % (или от 32 136 – 24 694). 
           Последната доставка от 50 000 дози петкомпонентна ваксина по договори от 2013 г. на НЗОК беше издължена с голямо забавяне - в средата на месец Юни т.г. На общопрактикуващите лекари (ОПЛ) са раздадени 41 639 дози, останалото количество е в Регионалните здравни инспекции (РЗИ).   
           По данни на НЗОК през месеците Юли и Август от подлежащите 10 984 новородени са обхванати с първи прием 4 507 деца (обхват 41,03 %), а с втори прием 1 818 деца, с трети прием – 16, реимунизираните са 3 деца. 
            След отправено запитване от страна на МЗ към Регионалните здравни инспекции беше установено, че при общопрактикуващите лекари има достатъчни количества петкомпонентна ваксина за извършване на трите приема. 
               Поради риск от възникване и разпространение на социално-значими ваксинопредотвратими инфекции и с цел осигуряване на имунизационна защита на децата, родени след 01.06.2014, до сключване на договор за шесткомпонентна ваксина и извършването на доставката ѝ, със заповед № РД-01-209/27.08.2014 на министър Мирослав Ненков е разпоредено основна имунизация да се извършва с четирикомпонентна ваксина и ваксина срещу хепатит тип Б. Четирикомпонентна ваксина и ваксина срещу хепатит тип Б са осигурени по договори на МЗ от 2014 г. и са налични. 
               14 000 дози четирикомпонентна ваксина са раздадени на ОПЛ до 15 септември – за обхващане с първи прием на подлежащите 11 760 новородени през месеците Юли и Август, след влизане в сила на промяната на Наредба № 15/2005 за имунизациите в Р България. Към 28.09.2014 г. наличните количества ваксини в РЗИ са 4361. Данните за броя обхванати деца ще са налични след 10.10.2014 г. 
               От 1 октомври ще започне раздаването на нови 14 000 дози за извършване на втори прием.

Сподели в: