Върни се горе

           Експерти от Регионалните центрове по здравеопазване в страната участват в започналата днес тематична проверка по чл. 44 от Закона за интеграция на хората с увреждания. Проверката се провежда  от Министерството на труда и социалната политика и Агенцията за социално подпомагане с участието на Министерството на здравеопазването. Днес проверката стартира в 10 областни центъра.

Предмет на проверката е дейността по предоставяне на медицински изделия, помощни средства, приспособления и съоръжения за хората с увреждания /включително и освидетелстването на лицата и предписването на медицински изделия като част от експертизата на работоспособността/. На директорите на РЦЗ  е  разпоредено в проверките да участват и експерти на териториалните експертни лекарски комисии.

Работна група на двете министерства в най-кратък срок трябва да изготви промяна в нормативната уредба, с която да се създаде допълнителен механизъм за контрол върху дейността на лечебно-консултативните комисии, както и нормативно определени изисквания към дружествата-доставчици на медицински приспособления и съоръжения за хората с увреждания.

Заместник-министърът на труда и социалната политика Валентина Симеонова и заместник-министърът на здравеопазването Любомир Гайдов се срещнаха с ръководството на Агенцията за социално подпомагане, както и с работните групи, извършващи тематичната проверка на територията на София-град и София-област за да се запознаят с първоначалните резултати   и създадената организация.

 

Сподели в: