Върни се горе

             На 02.09.2014г. се проведе редовно заседание на Обществения съвет към Център „Фонд за лечение на деца”. 
               Бяха разгледани заявленията на общо 68 деца, като от тях бяха одобрени заявленията на 55 деца. Осем деца бяха одобрени да заминат за първи път за лечение в чужбина. 10 деца бяха одобрени за продължаване на лечението и контролни прегледи в чужбина. Лечението на 31 деца в България ще бъде подпомогнато от Фонда. Шест деца ще бъдат подпомогнати за доплащане на лечението им. Вземането на решение по 4 заявления беше отложено поради необходимост от получаване на допълнителни становища.   
           Девет заявления не получиха одобрение за подпомагане на лечението от Фонда. Не бяха одобрени: 

·        Четири деца за лечение в чужбина, поради отрицателни медицински становища за необходимост от провеждане на лечението в чужбина и възможност за неговото осъществяване в България; 
·        Пет деца, тъй като съгласно Правилника за дейността и организацията на работа на Център „Фонд за лечение на деца” заявеното подпомагане не попада в обхвата на дейността на Фонда.   
         Общата гласувана сума е в размер на 765 150. 65 лв. - в това число за лечение в чужбина – 388 611. 71 лв., за продължаване на лечението и контролни прегледи в чужбина – 226 451. 10 лв.; за лечение в България – 131 509. 20 лв.; за доплащане на лечението – 18 578.6 4 лв.

Сподели в: