Върни се горе

               Министерство на здравеопазването бе уведомено от ръководството на Lufthansa Technik София за предстоящо пристигане в страната за ремонт на самолет на Нигерийският авиопревозвач за планов ремонт. Експертите от МЗ предоставиха цялата нужна информация относно начините на предаване на вируса на Ебола, както и основните мерки за превенция на заразяването с него. 
               Характеристиките на вируса са такива, че основен източник на заразата е само болният човек с разгърната клинична картина чрез различните телесни течности в които вирусът се намира в големи концентрации. Други начини на предаване на заболяването като обикновен контакт, въздушно-капков механизъм, предаване чрез насекоми и др. не е регистриран до момента. Освен това вирусът е нетраен на външни влияния, унищожава се бързо от всички дезинфектанти.  
                Поради посочените особености, приемането на самолет за ремонт не крие рискове за предаване на заболяването нито на персонала, които ще извършва ремонта, нито за населението в съответната страна. Важно е да се отбележи също, че в Нигерия са регистрирани ограничен брой случай (10), вследствие на внос на заболяването от Либерия и не е допуснато масово неконтролирано разпространение на заболяването.

Сподели в: