Върни се горе

Днес, 19.08.2014 г.,  по инициатива на МЗ се проведе работно съвещание на всички ведомства, имащи отношение към въпросите на готовността на страната за посрещане на евентуален случай на Хеморагична треска Ебола и организацията на противоепидемичните мерки.

В съвещанието участваха заместник-министърът на здравеопазването д-р Л. Бакаливанов, главният държавен здравен инспектор д-р А. Кунчев, експерти от различни дирекции на МЗ, МВР, Министерство на външните работи, Военно медицинска академия – Клиника по инфекциозни болести,  летище София, Инфекциозна болница София, Столична РЗИ, Националния център по заразни и паразитни болести и др.

По време на срещата бяха обсъдени взаимодействието и координацията на дейностите на всички министерства и ведомства за  осигуряване на ефективна подготовката на страната за реакция в случай на внос на заболяването, мерки за ранно откриване, хоспитализация, диагностика и лечение на случаите, издирване на контактни лица и организиране на целия набор противоепидемични мерки за недопускане на разпространение на заболяването в страната.

Представена и анализирана бе актуалната епидемична ситуация и беше оценена опасността за внос на вируса в Европа и в България. Участващите в срещата обсъдиха и препоръките на СЗО и Европейския център за контрол на заболяванията и възможностите на страната да отговори на това предизвикателство. Потвърдена бе оценката на Европейския Център за контрол на болестите, че рискът от възникване на случаи в Европа, и в частност в нашата страна, може да се оцени като относително нисък. Въпреки това и с оглед продължаването на разрастването на епидемията в засегнатите африкански страни бяха набелязани конкретни мерки за обмен на информация, координиране на действията в случай на пристигане на заболял по въздуха или през сухоземните и водни входни пунктове, както и при нелегално преминаване през „зелена граница“.

В тази връзка допълнително ще бъдат подготвени инструктивни материали за служителите от гранична полиция и работещите в центровете за настаняване на бежанци, за медицински специалисти от лечебната мрежа, както и за някои организации, работещи с чужденци от Африканския континент. Ще бъде проведено и съвместно учение с разиграване на реална ситуация по установяване на пътник с повишена температура, пристигащ на летище София от африканска страна, засегната от заболяването, неговата изолация, транспорт, хоспитализация, диагностика и лечение, както и мерките спрямо контактните му лица в самолета и сред наземния персонал.

Сподели в: