Върни се горе

                На 05.08.2014г. се проведе редовно заседание на Обществения съвет към Център „Фонд за лечение на деца”. 

               Бяха разгледани заявленията на общо 76 деца, като от тях бяха одобрени заявленията на 54. Едно дете беше одобрено да замине за първи път за лечение в чужбина. 13 деца бяха одобрени за продължаване на лечението и контролни прегледи в чужбина. Лечението на 34 деца в България ще бъде подпомогнато от Фонда. Шест деца ще бъдат подпомогнати за доплащане на лечението им. Вземането на решение по 12 заявления беше отложено поради необходимост от получаване на допълнителни становища.  
 
             Десет заявления не получиха одобрение за подпомагане на лечението от Фонда. Не бяха одобрени: 
·        Осем деца за лечение в чужбина, поради отрицателни медицински становища за необходимост от провеждане на лечението в чужбина и възможност за неговото осъществяване в България; 
·        две деца, тъй като съгласно Правилника за дейността и организацията на работа на Център „Фонд за лечение на деца” заявеното подпомагане не попада в обхвата на дейността на Фонда.
   
           Общата гласувана сума е в размер на 793 127.88 лв., като от тях: за лечение в чужбина бяха отпуснати 17 602.47 лв., за продължаване на лечението и контролни прегледи в чужбина – 489 359.60 лв.; за лечение в България – 214 036.29 лв.; за доплащане на лечението – 72 129.52 лв.   

            Следващото редовно заседание на Обществения съвет ще се проведе на 02.09.2014г.

Сподели в: