Върни се горе

              Във връзка със засиления медиен интерес относно влизането в сила от 8 юли т.г.  на Постановление № 179, с което се премахва разпределението на ТЕЛК на общи и специализирани, и продължаващото постъпване в НОИ на експертни решения от специализирани ТЕЛК  и след 7 юли 2014 г. , Ви информираме следното: 

             МЗ осъществи контакт с НОИ с оглед решаване на въпроса за законосъобразността на издадените от ТЕЛК след 7 юли решения. В отговор управителят на НОИ ни уведомява, че „издадените от ТЕЛК след 7 юли 2014 г. до окончателното им закриване, експертни решения са законосъобразни индивидуални административни актове и пораждат за лицата всички права, предвидени в законодателството”. МЗ изразява същото становище и е предприело действия за информиране на териториалните си структури по казуса. Всички решения на ТЕЛК, издадени след 7 юли до датата на закриване на специализирани ТЕЛК, са законосъобразни. 

               Във връзка със запитвания относно процедурите при прегледи на деца в ТЕЛК, Ви уведомяваме, че на основание чл. 103, ал. 5 от Закона за здравето „експертизата на вида и степента на увреждане на децата до 16- годишна възраст се извършва от ТЕЛК и НЕЛК с участието на специалист по детски болести. В този смисъл, закриването на специализирани ТЕЛК няма отношение към извършването на експертиза на деца от общ ТЕЛК.

Сподели в: