Върни се горе

         На 14 юли 2014 година Министерство на здравеопазването съвместно с Изпълнителна агенция за потребители, здраве и храни към Европейската комисия проведе Национален информационен ден по Третата програма за действие на Европейския съюз в областта на здравето (2014-2020 г.).   
         Любезен домакин на събитието беше Университетска специализирана болница за активно лечение на сърдечно-съдови заболявания (УСБАЛССЗ) “Света Екатерина” ЕАД.   Бяха представени детайли относно възможностите за участие в програмата по различните финансови механизми, а също така и добрите практики от участие с проекти по Втората програма за здраве на Европейската комисия (2008-2013 г.) от български организации.  
        Прецентации от Националния информационен ден може да изтеглите от тук или да ги намерите в прикачените файлове.
          Информация за Третата програма за действие на Европейския съюз в областта на здравето (2014-2020 г.) и за обявените покани за проектни предложения (включително електронно кандидатстване) може да бъде намерена на следния интернет адрес: http://ec.europa.eu/chafea/health/index.html  

Сподели в: