Върни се горе

Във връзка с кризисната ситуацията във Варна Министерство на здравеопазването  Ви информира:   

             На 19 юни, в 20.00 часа., към дежурния в Министерството на здравеопазването е постъпил сигнал от Главна дирекция на полицията за приливна вълна, заляла част от кв. Аспарухово и отнесла коли и хора.   Веднага са изпратени спешни екипи на ЦСМП Варна. Заради тежката обстановка, в която работят спасителните екипи, изваждането и съответно оказването на медицинска помощ става изключително трудно. 

             В 20:30 часа в МЗ е свикан Кризисен щаб. Кризисният щаб държи непрекъсната връзка с регионалните си структури, както в засегнатите от тежките метереологични условия райони, така и в тези във висок риск. 
           През нощта и към момента  в  ЦСМП Варна на смяна са 9 екипа. Ангажирани са по още 1 екип от болниците "Св. Анна" и "Св. Марина", както и от филиалите в Провадия и Аксаково. Към Спешния център на УМБАЛ „Света Марина” е сформиран интердисциплинарен екип от невролог, интернист, психолог и психиатър, който оказва помощ на пострадали и нуждаещи се.  

             Към момента са хоспитализирани шест души: трима с травми и двама с нервни кризи - в „Света Ана”; както и родилка в СБАЛГ.   

          В РЗИ Варна е създадена организация за осигуряване на медикаменти и препарати в болниците и в центровете за настаняване.

           С оглед сигурността на гражданите и достъпът им до медицинска помощ МЗ е създало организация за осигуряване на допълнителни екипи и в районите Велико Търново, Габрово, Бургас, Варна и Добрич. Екипите на ЦСМП Шумен, Силистра, Ямбол са в готовност да окажат съдействие при необходимост. 
  
           Във връзка с усложнената метеорологична обстановка в Р. България, с цел ограничаване възникването и разпространението на епидемични взривове и епидемии, Министерство на здравеопазването е разпоредило на всички РЗИ мерки за: засилен контрол на водоизточниците, водоснабдителните обекти и съоръженията, предназначени за питейно-битово водоснабдяване, учестен контрол на качеството на питейната вода в населените места, на обектите с обществено предназначение, на детските и учебните заведения; при риск от замърсяване на питейната вода във функциониращите системи за питейно-битово водоснабдяване да се увеличи подаваното количество хлор до 0.5-0.6 мг/л.; при необходимост да се забрани ползването на водата за питейно-битови цели, включително от местни водоизточници при замърсяване на същите, като се осигури доставяне на чиста и безопасна вода чрез водоноски или бутилирана вода; да се провежда ранна диагностика и своевременна хоспитализация на пациентите със стомашно-чревни оплаквания и стриктно медицинско наблюдение на контактните лица. 

Сподели в: