Върни се горе

               На 25.02.2014 г. се проведе редовно заседание на Обществения съвет към Център „Фонд за лечение на деца”.
               Бяха разгледани заявленията на общо 51 деца, като от тях бяха одобрени заявленията на 41 деца.      
              Три деца ще заминат за първи път за лечение в чужбина със средства от Фонда. Двадесет и едно деца бяха одобрени за продължаване на лечението и контролни прегледи в чужбина. Лечението на 17 деца в България ще бъде подпомогнато от Фонда.
              Вземането на решения по 5 заявления беше отложено, тъй като са необходими допълнителни медицински становища и оферти.
              Шест заявления не получиха одобрение за подпомагане на лечението от Фонда. Не бяха одобрени:
·        три деца за лечение в чужбина, поради отрицателни медицински становища за необходимост от провеждане на лечението в чужбина и поради възможност за лечение в България;
·        три деца, тъй като съгласно Правилника за дейността и организацията на работа на Център „Фонд за лечение на деца” заявеното подпомагане не попада в обхвата на дейността на Фонда.
 
             Общата гласувана сума е в размер на 368 821 лв.: в това число за лечение в чужбина – 45 085 лв.; за продължаване на лечението и контролни прегледи в чужбина – 272 476 лв.; за лечение в България – 51 260 лв.
 
             За периода от 11.02.2014 г. до 24.02.2014 г. по спешност, по Протокол № 3 за закупуване на неврохирургични медицински изделия, за лечение в България бяха одобрени 9 деца - за общата сума от 50 456, 68 лв., а по Протокол № 15 за закупуване на остеосинтезни средства – 5 деца - за общата сума от 9 579 лв.

 
             На основание решение от заседание на Обществения съвет от 25.02.2014 г., Министерство на здравеопазването е разпоредило в спешен порядък сформирането на комисия от специалисти по профилна специалност за прегледи на 13те деца, лекувани в Институт по имунология и клетъчна биология д-р Клер, гр. Мюнхен, Германия. Прегледите ще се извършат в срок до 1-2 седмици.
               
            По случая на Кирил Стоименов:
На 11.02.2014 г. Общественият съвет към ЦФЛД е разгледал заявлението на детето, като е взето решение Кирил да бъде насочен за преглед към д-р Красимир Минкин, Център за хирургия за епилепсия на УМБАЛ „Св. Иван Рилски“, гр. София, който е част от Европейска мрежа от водещи епилептични центрове, финансирани от Европейския съюз, за провеждане на изследвания с цел преценка на възможностите за лечение. След проведена консултация с д-р Минкин на 18.02.2014 г. и получено окончателно становище по случая заявлението отново беше разгледано на 25.02.2014 г. и Обществения съвет взе решение, че Фондът не може да подпомогне лечението на детето в чужбина, тъй като съгласно получените по случая медицински становища лечението, консултациите, изследванията и по-нататъшното наблюдение на Кирил могат да бъдат проведени в горепосочения Център.
 
         По случая на Габриела Кочарова:
Във връзка с възражение от г-жа Кочарова във Фонда е получено писмо от Министерство на здравеопазването, във връзка с което Фондът е предприел съответните действия в изпълнение на Правилника по повторно разглеждане заявлението на детето от Обществения съвет - при разширен състав на външните експерти.
Получени са становища от:
·        доц. Анелия Буева – национален консултант по детска нефрология;
·        проф. Васил Тодоров – УМБАЛ „д-р Георги Странски“ – Плевен;
·        д-р Димитър Русинов – СБАЛДБ-София;
·        д-р Полина Митева - СБАЛДБ-София.
 
            Получените медицински становища са същите като от месеците август – септември, а именно, че не се налага лечение в чужбина, тъй като детето е с уточнена диагноза, която не изисква допълнителни изследвания, както и че терапевтичното поведение е адекватно и в достатъчен обем. Препоръчан е прием в Клиника по детска нефрология и хемодиализа към СБАЛДБ, гр. София за преценка причините за рецидивиращите уроинфекции и препоръчване на лечение.
Случаят е представен на заседанието на Обществения съвет от 25.02.2014 г. с очакване на още едно становище и ще бъде подложен на гласуване на следващото редовно заседание на Обществения съвет на 11.03.2014 г.
 
          Следващото редовно заседание на Обществения съвет ще се проведе на 11.03.2014 г.

Сподели в: