Върни се горе

          На 11.02.2014г. се проведе редовно заседание на Обществения съвет към Център „Фонд за лечение на деца”.
          Бяха разгледани заявленията на общо 56 деца, като от тях бяха одобрени заявленията на 42 деца. Три деца ще заминат за първи път за лечение в чужбина със средства от Фонда. Девет деца бяха одобрени за продължаване на лечението и контролни прегледи в чужбина. Лечението на 30 деца в България ще бъде подпомогнато от Фонда. Вземането на решения по 2 заявления беше отложено, тъй като са необходими допълнителни медицински становища и прегледи.
          Дванадесет заявления не получиха одобрение за подпомагане на лечението от Фонда. Не бяха одобрени:
·        единадесет деца за лечение в чужбина, поради отрицателни медицински становища за необходимост от провеждане на лечението в чужбина и възможност за неговото осъществяване в България;
·        едно дете, тъй като съгласно Правилника за дейността и организацията на работа на Център „Фонд за лечение на деца” заявеното подпомагане не попада в обхвата на дейността на Фонда.
 
        Общата гласувана сума е в размер на 666 979.50 лв. – в това число за лечение в чужбина – 366 660.87 лв.; продължаване на лечението и контролни прегледи в чужбина – 129 912.76 лв.; за лечение в България – 170 405.87 лв.
 
        За периода от 28.01.2014г. до 10.02.2014г. по спешност по Протокол № 3 за закупуване на неврохирургични медицински изделия за лечение в България бяха одобрени 10 деца за общата сума от 35 520 лв.
 
         Следващото редовно заседание на Обществения съвет ще се проведе на 25.02.2014г.

Сподели в: