Върни се горе

Министърът на здравеопазването д-р Евгений Желев се срещна с френския и турски актьор Ергюн Демир, който е в нашата страна във връзка с проучване на възможностите за стартиране на проект за подпомагане на деца с увреждания.  
На срещата с министър Желев гостът подчерта, че като ангажиран творец смята подкрепата на подобни значими каузи в личен план за много съществена. Министър Желев е бил запознат с провеждания от няколко години проект за „Арт терапия” като метод за социална интеграция на децата с увреждания.   
Министърът на здравеопазването д-р Евгений Желев подкрепи ангажираността на Ергюн Демир към проблемите на децата с увреждания у нас. Български специалисти предстои да проучат досегашния международен опит на проекта с оглед постигането на положителни резултати.   
Актьорът Ергюн Демир посети и Дома за медико-социални грижи за деца в столицата „Св.Иван Рилски”, където направи дарение на неговите възпитаници.

Сподели в: