Върни се горе

Публичните регистри  съгласно Наредбата за условията, правилата и реда за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти, се актуализират само на интернет страницата на Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти на адрес  www.ncpr.bg

Сподели в: