Върни се горе

           На 28.01.2014г. се проведе редовно заседание на Обществения съвет към Център „Фонд за лечение на деца”.
            Бяха разгледани заявленията на общо 41 деца, като от тях са одобрени заявленията на 32 деца. Две деца ще заминат за първи път за лечение в чужбина със средства от Фонда, като едното от тях беше одобрено за извършване на чернодробна трансплантация. Девет деца бяха одобрени за продължаване на лечението и контролни прегледи в чужбина. Лечението на 19 деца в България ще бъде подпомогнато от Фонда. Две деца ще бъдат подпомогнати за доплащане на лечението в чужбина. Вземането на решения по 3 заявления беше отложено, тъй като е необходимо да бъдат получени допълнителни медицински документи и медицински становища, включително от чужбина, и да бъдат извършени прегледи.
           Шест заявления не получиха одобрение за подпомагане на лечението в от Фонда поради отрицателни медицински становища, липса на необходимост от провеждане на лечението в чужбина и/ или поради възможност за неговото осъществяване в България.
 
            Общата гласувана сума е в размер на 326 092.23 лв. – в това число за лечение в чужбина – 157 835.48 лв.; продължаване на лечението и контролни прегледи в чужбина – 43 192.48 лв.; за лечение в България – 120 292.04 лв.; за доплащане на лечението – 4772.23 лв.
 
            За периода от 14.01.2014г. до 27.01.2014г. по спешност по Протокол № 3 за закупуване на неврохирургични медицински изделия за лечение в България бяха одобрени 17 деца, а по Протокол № 15 за закупуване на остеосинтезни средства – 1 дете за общата сума от 47 346.40 лв.
 

Сподели в: