Върни се горе

       На 14.01.2014 г. се проведе редовно заседание на Обществения съвет към Център „Фонд за лечение на деца”.
       На заседанието като гости бяха поканени, национални консултанти, външни медицински експерти и специалисти към Фонда – акад. Богдан Петрунов, проф. Елисавета Наумова, д-р Виолета Чернодринска, доц. Мая Константинова, доц. Калинка Коприварова, доц. Ива Стоева - с цел дискутиране и вземане на решение по въпросите, свързани с лечението на деца с ревматоидни заболявания, както и на такива с диабет, нуждаещи се от осигуряване на консумативи за инсулинови помпи.
       Бяха разгледани заявленията на общо 29 деца, като от тях бяха одобрени заявленията на 28 деца. Седем деца ще заминат за първи път за лечение в чужбина със средства от Фонда, 10 деца бяха одобрени за продължаване на лечението и контролни прегледи в чужбина. Лечението на 11 деца в България ще бъде подпомогнато от Фонда. Вземането на решения по 9 заявления беше отложено, тъй като е необходимо да бъдат получени допълнителни медицински документи, да бъдат извършени прегледи и да бъдат изискани допълнителни медицински становища.
 
       Едно заявление не получи одобрение за подпомагане на лечение в чужбина, поради отрицателни медицински становища за необходимост от провеждане на лечението му там и потвърдена възможност за неговото осъществяване в България.
 
        Обща гласувана сума в размер на 659 651,70 лв. в това число за лечение в чужбина – 239 260,60 лв.; продължаване на лечението и контролни прегледи в чужбина – 312 919,10 лв.; за лечение в България – 107 472 лв.
 
         За периода от 02.01.2014 г. до 13.01.2014 г., по спешност по Протокол № 3 за закупуване на неврохирургични медицински изделия за лечение в България бяха одобрени 17 деца за сумата от 49 740 лв., а по протокол № 15 за закупуване на остеосинтезни средства – 1 дете за 1769,53 лв.
 
         Следващите редовни заседания на Обществения съвет ще се проведат на 21.01.2014 г. и 28.01.2014 г. 
 

Сподели в: