Върни се горе

              На 17.12.2013г. се проведе последното за годината редовно заседание на Обществения съвет към Център „Фонд за лечение на деца”. На него бяха разгледани заявленията на общо 58 деца, като от тях бяха одобрени заявленията на 44 деца. Четири деца ще заминат за първи път за лечение в чужбина със средства от Фонда, 12 деца бяха одобрени за продължаване на лечението и контролни прегледи в чужбина. Лечението на 28 деца в България ще бъде подпомогнато от Фонда. Вземането на решения по 5 заявления беше отложено, тъй като е необходимо да бъдат получени допълнителни медицински документи, да бъдат извършени прегледи и да бъдат изискани допълнителни медицински становища.
 
             Девет заявления не получиха одобрение за подпомагане на лечението от Фонда, поради отрицателни медицински становища за необходимост от провеждане на лечението в чужбина и потвърдена възможност за неговото осъществяване в България.
  
           Обща гласувана сума в размер на 762 614.52 лв. в това число за лечение в чужбина – 318 789.19 лв.; продължаване на лечението и контролни прегледи в чужбина – 346 141.13 лв.; за лечение в България – 97 684.20 лв.
 
           За периода от предишното заседание на Обществения съвет към Фонда от 03.12.2013г. до настоящото от 17.12.2013г., по спешност по Протокол № 3 за закупуване на неврохирургични медицински изделия за лечение в България бяха одобрени 12 деца за сумата от 33 160 лв.
 
            От началото на годината Център „Фонд за лечение на деца” е одобрил лечението на общо1217 деца, от които за лечение в чужбина – 353 деца и за лечение в България – 864 деца.
 
         Следващите редовни заседания на на Обществения съвет ще се проведат на 14.01.2014г. и 28.01.2014г. 
 

Сподели в: