Върни се горе

           На 26.11.2013г. се проведе редовно заседание на Обществения съвет към Център „Фонд за лечение на деца”. На него бяха разгледани заявленията на 37 деца. Бяха одобрени заявленията на общо 22 деца. Осем деца бяха одобрени за продължаване на лечението и контролни прегледи в чужбина. Лечението на 12 деца в България ще бъде подпомогнато от Фонда. Две деца ще бъдат подпомогнати за доплащане на лечението в чужбина. Вземането на решения по 9 заявления беше отложено, тъй като е необходимо да бъдат изискани допълнителни медицински становища и да бъдат получени оферти от чуждестранни лечебни заведения.
Шест заявления не получиха одобрение за подпомагане на лечението от Фонда. Не бяха одобрени:
·        пет деца за лечение в чужбина, поради отрицателни медицински становища за необходимост от провеждане на лечението в чужбина и възможност за неговото осъществяване в България;
·        едно дете, тъй като съгласно Правилника за дейността и организацията на работа на Център „Фонд за лечение на деца” заявеното подпомагане не попада в обхвата на дейността на Фонда.
 
         Обща гласувана сума в размер на 167 741.27 лв. в това число за продължаване на лечението и контролни прегледи в чужбина – 98 102.50 лв.; за лечение в България – 61 910 лв.; за доплащане на лечението – 7728.77 лв.
 
         За периода от предишното заседание на Обществения съвет към Фонда от 12.11.2013г. до настоящото от 26.11.2013г., по спешност бяха одобрени общо 20 деца за сумата от 55 440 лв.:
·        по Протокол № 3 за закупуване на неврохирургични медицински изделия за лечение в България – 18 деца за сумата от 55 440 лв.;
·        по Протокол № 15 за закупуване на ортопедични медицински изделия за лечение в България – 2 деца, като сумата за тях ще се уточни допълнително след получаване на съответните разходо-оправдателни документи.
 
        От началото на годината Център „Фонд за лечение на деца” е одобрил лечението на общо1143 деца, от които за лечение в чужбина – 331 деца и за лечение в България – 812 деца. Размерът на одобрената до момента сума за лечение възлиза на 11 713 063.39 лв.    
 
         Следващите заседания на Обществения съвет за месец декември ще се проведат на 03.12.2013г. и 17.12.2013г. 
 

Сподели в: