Върни се горе

            На 12.11.2013г. се проведе редовно заседание на Обществения съвет към Център „Фонд за лечение на деца”. На него бяха разгледани заявленията на 69 деца. Бяха одобрени заявленията на общо 60 деца. Четири деца ще заминат за първи път за лечение в чужбина със средства от Фонда, други четири деца бяха одобрени за продължаване на лечението и контролни прегледи в чужбина. Лечението на 51 деца в България ще бъде подпомогнато от Фонда. Едно дете ще бъде подпомогнато за доплащане на лечението в чужбина. Вземането на решения по 4 заявления беше отложено, тъй като е необходимо да бъдат изискани допълнителни медицински становища и да се уточнят получени оферти от чуждестранни лечебни заведения.
           Пет заявления не получиха одобрение за подпомагане на лечението от Фонда. Не бяха одобрени:
·        две деца за лечение в чужбина, поради отрицателни медицински становища за необходимост от провеждане на лечението в чужбина и възможност за неговото осъществяване в България;
·        три деца, тъй като съгласно Правилника за дейността и организацията на работа на Център „Фонд за лечение на деца” заявеното подпомагане не попада в обхвата на дейността на Фонда.
 
        Общата гласувана сума е в размер на 752 692.27 лв. в това число за лечение в чужбина – 68 823.90 лв.; за продължаване на лечението и контролни прегледи в чужбина – 26 488.62 лв.; за лечение в България – 656 875.28 лв.; за доплащане на лечението – 504.47 лв.
 
            Бихме искали да обърнем внимание на случая на 6-годишно дете с диагноза „Мукополизахаридоза тип 6”. Детето се нуждае от скъпоструващ животоспасяващ лекарствен продукт, който Фондът му осигурява от една година. На заседанието Общественият съвет единодушно взе решение да бъде подпомогнато осигуряването на медикамента за още 6 месеца, като за целта бъде отпусната сумата от 337 442.68 лв., тъй като това заместващо лечение осигурява стабилно общо състояние – не само физическо, но психическо и интелектуално. Това дава възможност детето да води пълноценен начин на живот.  
 
                   
         От началото на годината Център „Фонд за лечение на деца” е одобрил лечението на общо1101 деца, от които за лечение в чужбина – 321 деца и за лечение в България – 780 деца.    
 
         Следващото заседание на Обществения съвет ще се проведе на 26.11.2013г.
 

Сподели в: