Върни се горе

       На 31.10.2013г. се проведе второто заседание на новия Обществен съвет към Център „Фонд за лечение на деца”. На заседанието бяха разгледани заявленията на 56 деца, като 52 от тях бяха обсъдени и на предходното заседание, когато вземането на решения по тях беше отложено, поради техния голям брой и необходимостта от допълнително уточняване на възникналите в хода на разискването въпроси и обстоятелства.
      Бяха одобрени заявленията на общо 49 деца. Едно дете ще замине за първи път за лечение в чужбина, едно дете беше одобрено за продължаване на лечението в чужбина. Лечението на 47 деца в България ще бъде подпомогнато от Фонда. Вземането на решения по 5 заявления беше отложено, тъй като е необходимо да бъдат изискани допълнителни медицински становища и да бъдат проведени допълнителни медицински прегледи и изследвания.
       Две заявления не получиха одобрение за подпомагане на лечението от Фонда. Едното заявление не беше одобрено за лечение в чужбина, поради възможност за провеждане на лечението в България, а другото, тъй като съгласно Правилника за дейността и организацията на работа на Център „Фонд за лечение на деца” заявеното подпомагане не попада в обхвата на дейността на Фонда.
На заседанието присъстваха експертите д-р Виолета Чернодринска – очни болести, д-р Атанас Кацаров – ортопедия и травматология, д-р Йовко Гюров – ортопедия, доц. Цоло Цолов – УНГ болести и националния консултант по очни болести проф. Ива Петкова. Проведена бе задълбочена дискусия за принципни становища и конкретни предложения по въпроса за медицинските изделия. 
 
      Обща гласувана сума в размер на 278 014.16 лв. в това число за лечение в чужбина – 45 267.69 лв.; за продължаване на лечението и контролни прегледи в чужбина – 49 926.47 лв.; за лечение в България – 182 820 лв.
 
         Следващите заседания на Обществения съвет за месец ноември 2013г. ще се проведат на 12.11.2013г. и 26.11.2013г.
 

Сподели в: