Върни се горе

      На 24.10.2013г. се проведе първото заседание на новия Обществения съвет към Център „Фонд за лечение на деца”. На заседанието бяха разгледани заявленията на 101 деца. Общественият съвет одобри лечението на 34 деца да бъде финансирано от Фонда. Седем деца ще се лекуват в чужбина, 21 деца ще заминат в чужбина за продължаване на лечението и контролни прегледи, 5 деца ще бъдат подпомагнати за лечение в България. Едно дете беше одобрено за доплащане на лечението. Заявленията на 52 деца бяха разгледани, вземането на решения по техните молби ще се състои на следващото заседание на Обществения съвет - на 31.10.2013г.
 
       Петнадесет заявления не бяха одобрени за лечение в чужбина, поради отрицателни медицински становища във връзка с възможността за провеждане на лечението в България, съгласно действащия основен нормативен документ – Правилника за дейността и организацията на работа на Център „Фонд за лечение на деца”.
 
     Общата гласувана сума е в размер на 491 327.65лв. в това число за лечение в чужбина – 145 931.57 лв.; за продължаване на лечението и контролни прегледи в чужбина – 265 120.72 лв.; за лечение в България – 67 284.33 лв.; за доплащане на лечението – 12 991.03 лв. 
 

Сподели в: