Върни се горе

Комисията по позитивен лекарствен списък със свое решение от 26.05.2009 г. включи лекарствения продукт „KEPPRA” в Приложение 1 на Позитивния лекарствен списък.

Лекарственият продукт ще фигурира в позитивния лекарствен списък, който ще бъде публикуван на електронната страница на Комисията по позитивен лекарствен списък на 27.05.2009 г. в сайта на Министерство на здравеопазването.

Сподели в: