Върни се горе

          Със заповед на министъра на здравеопазването проф. Анна-Мария Борисова от 13.09.2010 г. проф. Красимир Иванов е освободен като член на съвета на директорите на МБАЛ „Св.Марина”, гр. Варна. От същата дата са прекратени и правомощията му по договора за възлагане на управлението на лечебното заведение.

            За нов член на съвета на директорите е назначен доц. д-р Жанета Георгиева. С нея ще бъде сключен договор за възлагане на управлението на лечебното заведение със срок до провеждане на нов конкурс и избор на изпълнителен директор по реда на чл. 63, ал. 3 от Закона за лечебните заведения.

Сподели в: