Върни се горе

МЗ е предприело всички необходими мерки във връзка с осигуряване на лекарства за онкологично болните пациенти. Това заяви заместник-министърът на здравеопазването Гергана Павлова на проведена днес среща с ръководството на Националната пациентска организация.

На всички пациенти, започнали лечението си с Pemetrexed, медикаментът се отпуска редовно за продължаване на лечението им. За пациентите, за които няма алтернативно лечение с друг медикамент, лечението с Pemetrexed е осигурено. Необходимо е да се има предвид, че алтернативните схеми на лечение с лекарството се определят единствено от лекуващите лекари и от експертите по места, които правят конкретна преценка за всеки отделен пациент. През първата седмица на м. септември МЗ ще обяви търга за осигуряване на недостигащите количества.

Що се отнася до медикамента Оксалиплатина и Temozolomide, те се отпускат с поименни протоколи и за тях МЗ е осигурило достатъчни количества. Всички постъпили протоколи са разгледани и заявките са връчени за изпълнение, а други са в процес на изпълнение от дистрибуторите.

            Препаратите Hydro-xyurea и Carmustin нямат регистрация на територията на страната от фирмите-производители. Поради това по съществуващото законодателство продуктите е невъзможно да бъдат доставени.

Сподели в: