Върни се горе

            Във връзка с постъпила информация за проблеми с осигуряването на Циклоспорин - имуносупресор за пациенти в посттрансплантационен период, в Министерство на здравеопазването се състоя среща с Асоциацията на пациентите с бъбречни заболявания и приятели.

              След проведената среща Ръководството на министерството разпореди проверка по отношение на процеса на снабдяване с лекарствения продукт в аптеката на УМБАЛ „Александровска”. След направената проверка стана ясно, че няма недостиг на лекарствения продукт. Няма неразгледани протоколи, но има разминаване в графика на снабдяване на лечебното заведение и графика, по който пациентите следва да получават полагащия им се лекарствен продукт.

              Ръководството на Министерство на здравеопазването пое ангажимент да изиска от аптеката на лечебното заведение утвърдения график за получаване на продукта от пациентите и да съобрази снабдяването с него.

Сподели в: