Върни се горе

След спиране на тръбните кладенци с установено наднормено съдържание на естествен уран по разпореждане на РЗИ Пловдив окончателните резултати от анализа на питейните води от 19.04.2017 г. не  показват наднормено съдържание на естествен уран в района на гр. Първомай. В Националния център по радиобиология и радиационна защита (НЦРРЗ) бяха изследвани 18 проби, предоставени от РЗИ-Пловдив – по две от гр. Първомай, с. Крушево, с. Православен, с. Бяла река, с. Караджалово, с. Градина, с. Милево, с. Белозем и с. Борец.

Заместник-директорът на НЦРРЗ Орлин Стоянов информира министъра на здравеопазването Илко Семерджиев, че в нито една от взетите проби не е открито наличие на естествен уран, надвишаващо границата от 0,03 мг/л.

Сподели в: