Върни се горе

              Вчера, 14 октомври в 17:30 ч., изтече определеният срок за подаване на оферти  по процедура за договаряне без обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет Доставка на ваксина срещу дифтерия, тетанус, коклюш, хепатит тип Б, полиомиелит, хемофилус инфлуенце тип Б”. В определения срок не беше подадена нито една оферта. В тази връзка на днешното си редовно заседание Правителството на Р България, осъзнавайки сериозността на проблема с осигуряването на ваксини за новородените деца, взе решение министърът на здравеопазването да проведе нова процедура на договаряне без обявление, при условията на чл. 90, ал. 1, т. 4 от Закона за обществените поръчки, за доставка на шествалентна ваксина срещу дифтерия, тетанус, коклюш, хепатит тип Б, полиомиелит, хемофилус инфлуенце тип Б в изпълнение на Имунизационния календар на България, като ще бъде отправена покана до всички доставчици на шествалентни ваксини, включени в Приложение №3 на Позитивния лекарствен списък.    

Сподели в: