Върни се горе

Вчера, 25 март, се проведе редовно заседание на Обществения съвет към Център „Фонд за лечение на деца”.

Бяха разгледани заявленията на общо 72 деца, като от тях бяха одобрени заявленията на 59. Шест деца бяха одобрени да заминат за първи път за лечение в чужбина. Осем деца бяха одобрени за продължаване на лечението и контролни прегледи в чужбина.

Лечението на 43 деца в България ще бъде подпомогнато от Фонда. Две деца ще бъдат подпомогнати за доплащане на лечението им. Вземането на решение по 2 заявления беше отложено поради необходимост от получаване на допълнителни становища и оферти.

Единадесет заявления не получиха одобрение за подпомагане на лечението от Фонда поради отрицателни медицински становища за необходимост от провеждане на лечението в чужбина и възможност за неговото осъществяване в България.

Общата гласувана сума възлиза на 733 461, 20 лв., в това число - за лечение в чужбина – 339 717, 89 лв.; за продължаване на лечението и контролни прегледи в чужбина – 54 926, 88 лв.; за лечение в България – 320 340, 00 лв.; за доплащане на лечението – 18 476, 43 лв.

Следващото редовно заседание на Обществения съвет ще се проведе на 22 април.

Сподели в: