Върни се горе

Едва пет болници в цялата страна са нарушили правилата за избор на екип. Това показват резултатите от проверките, които назначи министърът на здравеопазването д-р Стефан Константинов. Те започнаха в края на януари след приемането на новите правила и приключиха в края на март.

138 лечебни заведения за болнична помощ са проверили инспекторите за изминалите два месеца. Общо в тях до избор на лекар или на екип са прибягнали 5399 пациента. Най-много от тях – 3294, са били в София. След това се нареждат останалите региони с университетски болници като Варна - 477, Пловидв-327, Стара Загора - 384 , Плевен – 96. Сред районите с голямо потребление на услугата обаче са и места като София-област – 336 и Габрово – 130.  Около 31 болници не предлагат услугата избор на екип или лекар, повечето от тях са частни и специализирани. В други 32 нито един пациент не е ползвал услугата, въпреки че се предлага.  

Общо установените нарушения в останалите лечебни заведения са 74. Те са извършени в 5 болници на територията на четири области – София-град, Шумен, Благоевград, Пловдив. Най-честото нарушение е, че от пациентите е взета по-висока цена от допустимата според наредбата. По-рядко не е искано съгласието на хората за избор на екип или са установени пропуски в електронния регистър на лечебното заведение.

Новите правила за избор на екип се въведоха в началото на тази година. С тях се заложи пределна граница за избор на екип от 350 до 950 лв. Пределните суми са различни в зависимост от цените на клиничните пътеки (виж таблицата). По този начин се прекрати порочната практика болниците да принуждават пациентите да избират лекар или да искат от тях прекалено високи суми за услугата, които на места достигаха дори 10 000 лева.

Министерство на здравеопазването припомня, че изборът на екип или на лекар става само по изричното настояване на пациента. За тази цел на видно място в болниците ще трябва да е публикуван списък с цените за избор на екип, на съответните клинични пътеки, както и на пределните цени, определени от наредбата. Избор на екип не се допуска, когато лекарят или екипът е само един, както и след приключване на интервенцията. Избор на екип не може да се прави и за целия престой на пациента в болницата. Министерство на здравеопазването призовава всички пациенти, ако има нарушения на тези правила, да сигнализират в съответните места:

Министерство на здравеопазването - Адрес пл. "Света Неделя" 5,София 1000 ; Телефони - 02 / 930 12 53, 02 / 930 12 59, 02 / 930 11 52; Е-mail: goreshtalinia@mh.government.bg

28 Регионални здравни инспекции във всяка една от областите на страната, конкретните координати са на сайта на МЗ

Изпълнителна агенция „Медицински одит” - Адрес: бул. "Георги Софийски" №3, София 1606, Телефон: (02) 8050433, 8050435, 8050465, E-mail: delovodstvo@eama.bg,

Таблица

Стойност на КП

избор на лекар

избор на екип

До 500 лв.

50% от КП, но не повече от 250 лв

75% от КП, но не повече от 350 лв.

От 501 до 1000 лв.

50% от КП, но не повече от 300 лв.

75% от КП, но не повече от 450 лв.

От 1001 до 2000 лв.

30% от КП, но не повече от 400 лв.

60% от КП, но не повече от 700 лв.

Над 2000 лв.

20% от КП, но не повече от 700 лв.

40% от КП, но не повече от 950 лв.

Сподели в: