Върни се горе

С 15 782 353 евро по Програма БГ 07 "Инициативи за обществено здраве" са финансирани 29 проекта за подобряване на българското здравеопазване. Изпълнението им трябва да приключи до 30 април 2017 г. Проектите се изпълняват с финансовата подкрепа на Норвежкия финансов механизъм и Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. 
Днес в София на специална конференция беше отчетен напредъкът по Програма БГ 07 "Инициативи за обществено здраве". "Възползвам се от възможността да отправя благодарност към донорите на програмата: Кралство Норвегия, Исландия и Лихтенщайн. Безспорно тяхната финансова подкрепа допринася за постигане на видими резултати в здравеопазването в нашата страна", заяви заместник-министърът на здравеопазването Любомир Гайдов, който откри форума. Той посочи като пример един от проектите - на Министерството на здравеопазването, което е закупило 437 високотехнологични медицински апарата за неонатология и пренатална диагностика, с което ще се подобри качеството на услугите в 34 лечебни заведения в цялата страна. Доставката на оборудването е в процес на финализиране.  
Сред бенефициентите по проекти по програмата са още Националният център по заразни и паразитни болести, общини, болнични заведения като напр. УМБАЛ "Свети Георги", гр. Пловдив, Втора САГБАЛ "Шейново", Първа САГБАЛ "Света София", различни сдружения като Българската асоциация по семейно планиране и сексуално здраве и др.
По проект на Националния център за обществено здраве и анализи се създават регистри за диабет и редки болести. Подобрено е качеството на болничния престой в редица психиатрични лечебни заведения чрез реновиране на помещенията и повишаване на квалификацията на болничния и извънболничния персонал. Проведени са обучения на лични лекари, психолози и социални работници за разпознаване, лекуване и справяне с пациенти с депресивни и самоубийствени наклонности и др. Създадени са центрове за семейно планиране и превенция на репродуктивното здраве в детско-юношеска възраст 10-19 години. 
Програмен оператор по Програма БГ 07 "Инициативи за обществено здраве" е Министерството на здравеопазването, а националното съфинансиране е 2 367 353 евро. Целта на програмата е подобряване на общественото здраве и намаляване на здравните неравенства с фокус върху репродуктивното и психичното здраве, детското здравеопазване, подобряване на управлението в здравеопазването и специфичните здравни предизвикателства за ромското население. 
 

Сподели в: