Върни се горе

Днес, 7 декември, министър Петър Москов се срещна с оперативното ръководство на Българския фармацевтичен съюз. Заедно те се обединиха около решението началото на действието на чл. 5 ал. 5 от Наредбата за условията, правилата и реда за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти да бъде отложено с два месеца и да започне да се прилага от 16 февруари следващата година.

Целта на отлагането е цялата система да получи възможност плавно да се адаптира към новите изисквания, залегнали в Наредбата, за де не се допусне възникването на проблеми, които да рефлектират неблагоприятно върху пациента.

В двумесечния период до влизането в сила на чл. 5 ал. 5 от Наредбата следва да бъде приспособен аптечният софтуер, да бъдат предвидени контроли върху софтуера на НЗОК и операторите в системата да реализират лекарствата, закупени по старата Наредба - преди действието на ценовия коридор.

В разговора оперативното ръководство на БФС декларира пълна подкрепа на идеята всеки лекарствен продукт, който кандидатства за Позитивния лекарствен списък, задължително да изпълнява условието за влизане в ценовия коридор.

 

Сподели в: