Върни се горе

С 300 млн. лв. ще се увеличат разходите на Здравноосигурителната каса до края на годината. Това се предвижда в проекта за изменение на Закона на бюджета на НЗОК за 2010 г. 249 млн. лв. от увеличението на средствата ще се използват за болнична помощ, 11 млн. лв. за първична извънболнична медицинска помощ, а 12 млн. лв. за специализирана.

Допълнителните средства ще дойдат от повишаването на здравноосигурителната вноска с 2 на сто от 8 на 10 процента. Увеличението ще влезе в сила от 1 април и ще се поделя в съотношение 60:40 между осигурител и осигурен. Проектът не предвижда изменение в държавните трансфери към НЗОК, които са определени в Закона за Държавния бюджет на Република България за 2010 г. и в Закона за бюджета на Държавното обществено осигуряване за 2010 г. С промяната в приходната и разходната част, салдото по бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2010 година няма да се промени. Това ще  гарантира финансова стабилност на институцията.

 

         Чрез законопроекта се предлага и изменение на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина. Занапред НЗОК ще определя нивото на реимбурсация на лекарствата от позитивния списък, съобразно бюджета за съответната година. Това ще гарантира ефективно разпределение на средствата за медикаменти и лечение на пациентите.

Сподели в: