Върни се горе

Резултатите гарантират реален достъп на пациентите до качествена медицинска помощ.


С 14% по-малко е броят на договорите по клинични пътеки, които ще сключат лечебните заведения за болнична помощ с НЗОК през тази година в сравнение с миналата. Редукцията е следствие на новите изисквания за работа, които гарантират на пациентите достъпност и качество на медицинската помощ. Сред тях са наличието на лекари на основен трудов договор, непрекъснато 24-часово изпълнение на медицинската помощ при спешни състояния, медицинска апаратура и оборудване, необходими за своевременна диагностика и наблюдение на територията на лечебните заведения.


По този начин ще се отсеят работещите болници, които могат да гарантират качествена медицинска помощ на хората. Останалите лечебни заведения ще се преструктурират в ДКЦ-та, Медицински центрове или места за долекуване. По този начин ще се осигури реален достъп на пациентите в цялата страна до качествено лечение.

Най-малка е редукцията на договори при областните и университетскитеболници, тъй като те са покрили нужните критерии за качество. Намаляването на договорите при останалите лечебни заведения е в резултат на това, че обхватът на дейността им не позволява комплексно обслужване на пациентите и възможности за прием за различни заболявания. Това е предпоставка за рехоспитализации и насочване на болните хора към други болници.


Например 52 лечебни заведения отговарят на критериите за работа само до 3 договора по клинични пътеки. Броят на болниците, които ще сключат от 4 до 20 договора по клинични пътеки е 107. От друга страна над 100 договора по клинични пътеки ще имат 56 лечебни заведения където прогнозно се осъществят над 56 на сто от хоспитализациите в страната. Областните болници и лечебните заведения с над 5 000 хоспитализации годишно са 107 и осъществяват 78 на сто от общия брой хоспитализации.


На територията на всички лечебни заведения, сключили договор с НЗОК ще се осъществи контрол върху работата на лекарите при новите условия и изисквания. Целта е да се увеличи ефективността на разходите и стимулиране на болниците да работят при максимален капацитет, без да се стремят към ненужни хоспитализации. Идентифицираните слабости и проблеми през първото тримесечие ще се наблюдават и отстраняват на тримесечна база. Ще се отчита движението на пациентите и ще бъде осигурена своевременна диагностика и лечение.


С предприетите действия за прилагане на единни критерии за сключване на договори ще се оптимизира качеството на лечение. Пациентите ще се лекуват в лечебни заведения, които отговарят на медицинските изисквания и няма да се налага да пътуват и се рехоспитализират по няколко пъти, а и болниците няма да имат стимул да правят това.


Чрез определените делегирани бюджети ще се дисциплинира системата. Пациентите ще имат гарантиран своевременен достъп до всички видове клинични пътеки. При по-голям наплив на пациенти към определени болници ще може да се коригират бюджетите им на 3 месеца. Така ще се осигури свободен достъп на пациентите до лечебните заведения. Тяхното своевременно лечение ще се координира чрез териториалните структури на МЗ и НЗОК и с участието на лекарите от извънболничната и болничната сфера. След финализиране на договарянето, информацията ще е достъпна до всички на сайта на НЗОК и МЗ.


Група на лечебните заведения

Брой лечебни заведения 2010

Брой договори 2009

Брой договори 2010

% хоспитализации 2010 по групи ЛЗ

Намаление на брой договори

Намаление на брой договори в %

 общо

350

18 904

16 291

             100%       - 2613         -14%
областни болници

25

4 932

4 924

26%

-8

0%

над 5 000 хоспитализации

82

8 113

7 367

52%

-746

-9%

от 2000 до 5000 хоспитализации

85

2 929

2 483

14%

-446

-15%

под 2000 хоспитализации

158

2 930

1 517

8%

-1413

-48%

   

 

Сподели в: