Върни се горе

Здравният министър Николай Петров и политическият му кабинет проведоха среща с представители на Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ), сред които зам.-изпълнителния директор на НСОРБ Емил Савов, членове на УС на Сдружението - кмета на Карлово д-р Емил Кабаиванов, кмета на Елин Пелин Ивайло Симеонов, председателя на Комисията по здравеопазване към НСОРБ и кмет на Търговище д-р Дарин Димитров; управителя на МБАЛ „Велики Преслав“ д-р Иван Димитров и Нели Стайкова, експерт в НСОРБ.

Участниците в срещата обсъдиха тревожното състояние на общинското здравеопазване и обусловеността му от ностойностеността на клиничните пътеки, регулацията през медицинските стандарти и неизплатената от НЗОК надлимитна дейност.

От Сдружението изявиха готовност за съвместна работа по въпросите, касаещи взаимодействието между МЗ и общините, като предложиха експертната помощ на Постоянната комисия по здравеопазване към НСОРБ и сътрудничество със Сдружението на общинските болници в България.

Дискутирани бяха още проблемите с липсата на медицински кадри, обезпечеността с медицинска апаратура и Националната здравна карта.

Министърът на здравеопазването проф. Петров и присъстващите се обединиха около идеята, че трябва да се помисли в посока стратегия за общинските болници, доколкото състоянието на същите е не само здравен, но и социален казус и оставянето им в конкурентна среда би довело до тяхното поетапно изчезване.

Сподели в: