Върни се горе

Във връзка с информацията за случай на хранително натравяне на 19.08.2009 г. в предприятие на фирма „Конвой уърлд” ООД, район „Нови Искър”, гр. София, Министерството на здравеопазването съобщава :

 

В резултат на приключилата проверка органите на столична РИОКОЗ   съставиха акт за административно нарушение на управителя на ресторант “Дружба”,  в район “Нови Искър”. Резултатите от лабораторното изследване на взетите проби от храната доказват наличието на стафилококи.  От пробите от инвентар и работни повърхности и в двата обекта са изолирани колиформи.  От хоспитализираните 9 лица, служители на „Конвой уърлд”, не са изолирани патогенни микроорганизми. Всички те са изписани на 24.08.2009 г. в добро общо състояние.

 

Припомняме, че на 19.08.2009 г. служители на фирма „Конвой Уорлд” ООД в столицата бяха хоспитализирани в Инфекциозна болница и ВМА с диспептични оплаквания  след  консумация на храна,  доставена от ресторант  „Дружба”. Установено е, че от обедното меню в бюфета на фирма „Конвой уърлд” са консумирали 55 лица – персонал на фирмата, като всички са с различно изразена гастроентероколитна симптоматика.

Проверяващите органи от РИОКОЗ-гр. София временно спряха от експлоатация ресторанта, където е приготвена храната и бюфетът в „Конвой Уорлд” ООД, където е била сервирана. Взети бяха проби от намерените храни, отривки от работна среда и смивове от ръце, нос и гърло на персонала, извършено беше епидемиологично проучване на потърпевшите. Проверката установи, че бюфетът в предприятие “Конвой Уорлд” ООД, където е доставена и раздавана храната, не е регистриран по Закона за храните. В ресторант “Дружба” е констатирано като несъответствие транспортирането на храна в неспециализиран транспорт в открити съдове за храна, което е нарушение на добрите хигиенни практики.  Намерени са следи от стар теч, както и други нарушения.  Уведомена беше Дирекция “СВСК” за предприемане на мерки по отношение продуктите от животински произход.

 

       

Сподели в: