Върни се горе

В периода 01 февруари – 31 март 2018 г. органите на държавния здравен контрол, в изпълнение на Инструкция за взаимодействие с Агенция „Митници“, проведоха засилени проверки по отношение на текстилни изделия и облекла, декларирани за внос у нас от трети страни.

Бяха извършени проверки на 922 пратки с текстилни изделия: блузи, рокли, панталони, тениски, дамски и мъжки ризи, работни униформи; аксесоари (шалове); спално бельо, в т.ч. дамски и мъжки пижами и др.

В резултат на извършените проверки не са допуснати за свободно обръщение декларираните за внос следни стоки - 3 173 кг. шалове, внос от Китай; 14 333 бр. облекла (дамски и мъжки блузи, панталони, тениски, ризи, работни униформи, рокли; текстилни аксесоари (шалове, яки и др.); спално бельо, в т.ч. дамски и мъжки пижами и др.), внос от Турция, Китай и Бангладеш; 1 404 400 бр. текстилни изделия за еднократна употреба, внос от Китай; обагрени трикотажни платове от памук и трикотажни части за дрехи 55,39 кг., внос от Турция и др.

При цитираните стоки не е установено съответствие с нормативните изисквания поради липса на документи, маркировка или лабораторен анализ, който да доказва съдържание на азобагрила в допустимите стойности за тези изделия, поради което се считат за опасни за човешкото здраве.

Във връзка с установено съдържание на 157,8±15,0 mg/kg 3,3´-dymethoxybenzidine при допустима норма от не-повече от 30 mg/kg в 6000 бр. черни тениски "Soni Fashion", внос от Турция, същите не са допуснати за свободно обръщение в страната.

Проверки са извършени в съответствие с изискванията на т. 43 от Приложение XVII към Регламент (ЕО) 1907/2006 на Европейския Парламент и на Съвета относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали, с цел недопускане на територията на Р България и на Европейския съюз на текстилни стоки, които не могат да бъдат считани за безопасни, по отношение съдържанието на азобагрила.

Съгласно разпоредбата е забранена употребата на азобагрила в концентрации над 30 mg/kg (0,003 тегловни %) в изделия, които могат да влязат в директен или продължителен контакт с човешката кожа и като следствие да увредят здравето или да причинят алергични реакции.

Сподели в: