Върни се горе

Днес, 22 юни, под ръководството на министър Москов се проведе редовно заседание на Националния съвет по наркотични вещества (НСНВ).

НСНВ реши да се формира работна група с участието на представители на Министерство на здравеопазването, Министерство на вътрешните работи, Министерство на образованието и науката, Министерство на младежта и спорта и Държавна агенция за закрила на детето за набелязване на мерки за превенция, ограничаване и намаляване на употребата на наркотици сред учениците. Целта е да се направи централизирано усилие за създаване на обща методика за измерване на ефективността на превенцията на употребата и злоупотребата с наркотични вещества и възможността за по-бързо и адекватно реагиране спрямо непрекъснато появяващите се нови психоактивни вещества.

На следващото заседание на НСНВ ще бъде гласуван съставът на работната  група.

Съветът прие предложението на проф. Николай Данчев, председател на експертния съвет към НСНВ, кокаинът да мине в изцяло забранителния списък за приложение в хуманната и ветеринарна медицина. Това означава, че той вече няма да може да бъде използван като локален анестетик. Освен това, отново по предложение на експертния съвет към НСНВ, под национален контрол ще минат шест нови наркотични вещества. С тази цел предстои промяна на Наредбата за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични.

Сподели в: