Върни се горе

България издигна кандидатурата на проф. Пламен Димитров - директор на Националния център по обществено здраве и анализи (НЦОЗА) за член на Изпълнителния съвет на СЗО за периода 2024 – 2027 г., в конкуренция с кандидатурите на други две държави членки на ЕС - Испания и Кипър. Регионалният комитет на СЗО за Европа подкрепи номинацията на България в рамките на 73-та сесия на Организацията в гр. Астана, Казахстан. В сесията участва и зам.-министърът на здравеопазването доц. Михаил Околийски.

След като кандидатурата на България бе класирана на първо място в групата си (В) в Доклада с оценка на кандидатите и оттегляне на кандидатурите на конкурентните страни, в дух на консенсус, Регионалният комитет прие с акламации номинацията на страната ни, която следва да бъде одобрена от 77-та сесия на Световна здравна асамблея през м. май 2024 г.

Проф. Димитров е професионалист с богат национален и международен опит в областта на здравеопазването. Той има широк опит в работата с международни организации, по-специално със СЗО, и е запознат с нейните регионални и глобални здравни приоритети. През последните 25 години професор Димитров е авторитет в сферата на общественото здравеопазване в България. Председател е на Експертния съвет по медицинска специалност „Социална медицина и здравен мениджмънт” към министъра на здравеопазването. Има значителен принос в разработването на Националните здравни стратегии, изготвянето на докладите „Здраве на нацията” и националните програми за превенция и контрол на хроничните незаразни болести.

Номинацията бе постигната след 29-годишно отсъствие на България от най-високия ръководен орган (ИС), след успешен мандат на страната ни като член на Постоянния комитет на Регионалния комитет на СЗО за Европа в периода  2019 – 2022 г. и активно участие в работата на СЗО в различни технически формати и форуми на високо ниво на трите нива на Организацията.

 

Сподели в: