Върни се горе

Днес, 14 май, здравният министър издаде заповед, с която разрешава лечението на пациенти с COVID-19 в лечебни заведения за болнична помощ с лекарствените продукти Hydroxychloroquine Sulfate Tablets 100 mg и Azithromycin Dispersible Tablet 250 mg.

За целта трябва да бъдат спазвани насоките с терапевтични алгоритми, изготвени от създадения със заповед на министър-председателя Медицински съвет. Трябва да бъдат спазвани и препоръките на Световната здравна организация и Европейската агенция по лекарствата.

Лечението със съответните лекарствени продукти се разрешава за срока на действие на извънредната епидемична обстановка.

Със Заповед № РД-01-266/14.05.2020 г. можете да се запознаете в прикачения файл.

Заповед № РД-01-266
PDF файл, 175,2 KB, качен на 14.05.2020

pdf document

Мотивирано предложение
PDF файл, 214,9 KB, качен на 14.05.2020

pdf document
Сподели в: