Върни се горе

„Министерството на здравеопазването ще инициира създаването на работна група от представителите на заинтересованите институции и организации за изработването на Национална програма за превенция и контрол на вирусните хепатити в България. В нея трябва да бъдат включени както ефективен скрининг и превенция, така и осигуряването на още по-добри възможности за лечение.“ Това заяви заместник-министърът на здравеопазването Светлана Йорданова на събитие по повод Световния ден за борба с хепатита.

Светлана Йорданова припомни, че като част от събитията по време на Българското председателство на Съвета на ЕС беше проведена Регионалната конференция на тема „Скрининг и превенция на вирусния хепатит и ХИВ в Централна и Източна Европа. Общи предизвикателства, съвместни решения“. В рамките на Конференцията бе приета Декларация за следващи действия за елиминиране на вирусните хепатити до 2030 г., в съответствие с целите на Световната здравна организация (СЗО). 

„Министерството на здравеопазването подкрепя заключителната декларация и отправя предизвикателство към заинтересованите страни за поставяне на национални цели и изработване на Национални планове за елиминиране на вирусните хепатити и скринингови програми за ранно откриване и своевременно включване на лечение и здравни грижи на инфектираните лица. С приемането на тази декларация страните се насърчават за обмен на добри практики и сътрудничество“, увери заместник-министърът.

Светлана Йорданова подчерта, че в Декларацията са начертани посоките, в които държавите да развиват своята дейност по превенция и лечение на болните от Хепатит C. Българските пациенти трябва да знаят и да им се напомня всеки ден, че лечение за Хепатит C има и то се осигурява от държавата.

МЗ ще продължи да изпълнява дейности на национално ниво и да участва активно в обединените усилия на европейско и глобално равнище за постигане целите на СЗО за елиминиране на вирусните хепатити до 2030 г.

Сподели в: