Върни се горе

Заместник-министър проф. Илко Гетов ще осъществява координация и контрол върху политиките в системата на здравеопазването в следните дирекции: „Лекарствена политика“, „Международни проекти и програми“ и отдел „Образование и квалификация“ в дирекция „Лечебни дейности“. Той ще отговаря и за дейността на Изпълнителната агенция по лекарствата, Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти и домовете за медико-социални грижи за деца.

 

Заместник-министър д-р Бойко Пенков ще отговаря за дирекциите „Електронно здравеопазване“ и „Лечебни дейности“ с изключение на отдел „Образование и квалификация“, както и за дейността в отделите „Търговски дружества“ и „Управление на собствеността“ в дирекция „Търговски дружества и собственост“ към Министерството на здравеопазването. Д-р Пенков ще контролира и работата на Изпълнителна агенция „Медицински надзор“, Центровете за спешна медицинска помощ и Националния център за обучение и квалификация в системата за спешна медицинска помощ, държавните психиатрични болници, Националния център по трансфузионна хематология и районните такива, Центровете за комплексно обслужване на деца с увреждания и хронични заболявания, Центъра за асистирана репродукция, Националната експертна лекарска комисия и Регионалните здравни инспекции по отношение на функциите в областта на медицинските дейности.

 

Заместник-министър доц. Михаил Околийски поема дирекциите „Бюджет и финанси“, „Европейска координация и международно сътрудничество“, „Защита на правата на пациентите“ и „Опазване на общественото здраве и здравен контрол“ в Министерството. В неговия ресор влизат и дейностите на Националния център по заразни и паразитни болести, Националния център по обществено здраве и анализи, Националния център по радиобиология и радиационна защита, както и Регионалните здравни инспекции по отношение на функциите в областта на общественото здраве и надзора на заразните болести.

Сподели в: