Върни се горе

Министерският съвет ще внесе предложение в Народното събрание да бъдат разкрити Факултет по фармация в структурата на Медицинския университет – Варна и Факултет „Здравни грижи” в структурата на Медицинския университет – Плевен.

Факултетът по фармация в МУ-Варна ще обучава студенти по специалността „Фармация” с образователно-квалификационна степен „магистър”. Факултетът „Здравни грижи” в МУ-Плевен ще обучава медицински сестри и акушерки с образователна степен „бакалавър”.

Предложенията за откриването на двата факултета се правят по решение на академичните съвети на университети и след получена положителна оценка от Националната агенция за оценяване и акредитация.

Сподели в: